Dona’ns la teva opinió

Per tal de millorar la gestió de la Muntanya del Voltor, ens interessa la teva opinió.
T’agraïriem que contestis aquesta breu enquesta i, si vols, incorporis els teus comentaris i suggeriments.

Moltes gràcies!

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.