El paisatge de l’Arxiduc

Part important del patrimoni cultural respon a la inquietud de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, que durant la seva estada a Mallorca va viure en aquesta zona de la illa. Enlluernat pels seus paisatges, va encarregar construir tot una xarxa de camins i miradors que permetessin gaudir de l’entorn natural. Exemples d’aquest llegat a la Muntanya del Voltor són els mirador de Ses Puntes, el mirador de Na Torta o el refugi de sa Talaia Vella.

A la Finca Pública adjacent es conserva en molt bon estat el Camí de s’Arxiduc, un camí de ferradura que avui en dia atreu a milers d’excursionistes de l’illa i de l’estranger, amb les seves vistes espectaculars i el seu bell recorregut. També trobem altres fantàstics camins herència de s’Arxiduc, com són el Camí de ses Fontanelles i el de ses Basses.

arxiduc

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.