Per què “Muntanya del Voltor”?

El nom de “Muntanya del Voltor” es remunta al segle XII i està documentat a l’arxiu del Regne de Mallorca on refereix la cessió per part del Rei Jaume I de la propietat “de la montaña anomanada del Voltor” a Guillem Cerdà l’any 1280. Llavors, el territori conegut com a “Muntanya del Voltor” abastava aproximadament el que en l’actualitat són les finques de Son Gual, Son Gual Petit, Son Moragues, Can Costa, Son Galceran, Son Gallard i Miramar. Aquesta zona més endavant es convertiria en la “Muntanya d’en Cerdà” i posteriorment en la “Muntanya d’en Moragues”.

Amb la recuperació de la denominació històrica “Muntanya del Voltor”, es tracta d’adoptar una toponímia associada al territori. Així, aquest nom abasta tota l’àrea objectiu d’actuacions i gestió, identificant per igual a totes de les finques que formen part del projecte.

img_1097

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.