Patrimoni cultural

La Muntanya del Voltor acull un llarg nombre d’elements amb alt valor cultural i etnològic. El paisatge ha estat modelat pels qui han habitat aquesta zona al llarg del temps. A dia d’avui, tot i la pèrdua gradual de les pràctiques tradicionals, trobam encara a les nostres muntanyes vestigis del que va esser una activitat i economia ben dinàmiques, on els recursos forestals eren la base directa del sustentament de moltes de famílies.

Ara, l’absència de calciners, carboners i talladors de pins ha fet que els testimonis de la seva activitat s’hagin anat degradant de manera inexorable. Tan sols una decidida acció de restauració i conservació pot permetre mantenir tot aquest llegat.

Seguint aquesta filosofía, s’han restaurat els miradors, el refugi, marges, pedrissos i portells; que tornen a lluir com temps enrera.

Al vostro passeig trobareu les barraques, rotllos i forns de pa dels carboners; forns de cal; pedrissos i pous i aljubs dels pagesos i ramaders. El fruit d’aquesta activitat secular és el paisatge de la Serra i és la nostra responsabilitat conservar aquest patrimoni, el mateix que ha fet a la Serra de Tramuntana mereixedora de ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

 

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.