Recuperació del patrimoni cultural

Amb aportacions econòmiques dels diferents propietaris i el suport d’ajudes específiques del Consell de Mallorca, el Programa Leader i la Fundación Biodiversidad, ha estat possible dur a terme la recuperació dún ranxo de carboner, un forn de calç i 7 sitges, la restauració i habilitació de vuit portells, diferents pedrissos, la recuperació del sistema de captació i emmagatzematge d’aigua al Pla d’es Pouet i la completa rehabilitació del mirador de na Torta, el mirador de ses Puntes i el Refugi de s’Arxiduc.

sespuntes_abansidespres

portell

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.