Accions

Què fem?

Amb el desig de passar de la inactivitat a l’acció, s’han dut a terme tot un seguit d’intervencions que pretenen recuperar un patrimoni, posar-lo en valor, donar-lo a conèixer i promoure la seva conservació. D’aquesta manera, la nostra feina esdevé un exercici de creació d’una xarxa on cal integrar a tots els actors (propietaris, excursionistes, sector turístic i administracions) i així invertir la tendència negativa que a hores d’ara amenaça la conservació de la Tramuntana.

Per a la recuperació dels valors naturals i culturals de l’espai, s’han encetat cinc línies d’acció:

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.