Bones pràctiques

Amb la intenció de minimitzar l’impacte de la nostra visita a qualsevol espai natural, cal tenir una actitud responsable. A un medi com la muntanya, el dia a dia de molts animals i plantes es pot veure afectat per la nostra activitat i el nostre comportament. Són moltes les coses que podem fer evitar tenir un impacte negatiu i a la vegada gaudir de la natura.

· Intentau evitar pertorbacions amb renous innecessaris. Molts animals s’espanten quan escolten renous forts o crits. Gaudiu de la natura escoltant-la.

· Pensau en dur-vos totes les vostres deixalles (inclosos mocadors de paper i restes orgàniques) fins al punt de recollida del poble.

· Emprau els camins existents. L’ús de dreceres compacta el sòl, afecta flora i fauna i incrementa l’erosió.

· Respectau els elements arquitectònics, són elements molt fràgils. Són part de la nostra Història i és responsabilitat de tots que els puguin observar les generacions futures.

Aquí trobareu un codi de bones pràctiques.

La conservació dels valors naturals i culturals és responsabilitat de tots i totes. Respectau les indicacions i col·laborau en la conservació del patrimoni.

Caminau per la natura. Sentiu-la. Gaudiu-la. Respectau-la.

objetivos02

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.