La Custòdia del Territori

Què és?

La Custòdia del Territori és un conjunt d’estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.

Com es porta a terme?

Per aconseguir-ho, es promouen acords i mecanismes de col·laboració entre les diferents parts implicades. Aquests acords suposen un pacte entre les entitats de custòdia i els propietaris dels terrenys, en el qual s’estableixen compromisos orientats a la millora i/o manteniment de l’estat del patrimoni natural i cultural en benefici de tots.

Què és una entitat de custòdia?

Es tracta d’una organització sense ànim de lucre, privada o pública, que es dedica a conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural. En un projecte de custòdia el paper d’aquesta entitat és el d’impulsar la iniciativa, intervenir amb les diferents parts implicades, assessorar tècnicament als propietaris o els que ho requereixin, dinamitzar l’establiment d’acords, el contacte entre iniciatives per fer xarxa, etc.

Qui pot participar-hi?

Tothom: propietaris, tant particulars com l’administració o empreses, ONGs, usuaris i societat civil en general.

Per què cal implicar-se?

Perquè es tracta d’UN BENEFICI COMÚ, on la conservació del patrimoni natural i cultural es tradueix en una millora de l’entorn, de l’economía asociada al mateix i el benestar de residents i visitants.

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.