El projecte

Entre els nostres objectius: compatibilitzar la recuperació i conservació del patrimoni natural i cultural d’aquesta zona amb la gestió de l’entorn i l’activitat excursionista i educativa que hi té lloc.


Les muntanyes de Valldemossa són des de fa temps destinació de milers d’excursionistes que volen gaudir de paisatges excepcionals, donada la seva condició de principal porta d’entrada a la Tramuntana per la proximitat a Palma.

Aquesta pressió humana, juntament amb l’abandonament de pràctiques tradicionals i l’actitut incontrolada i poc respectuosa de certs visitants, va fer esdevenir l’entorn del Pla des Pouet en un espai massificat i degradat. La sequera, les cabres i la manca de gestió forestal han conduit les comunitats vegetals a un fràgil estat de conservació. D’altra banda,la degradació de la major part d’elements culturals (miradors, pous i refugi) han posat en perill el valuós patrimoni cultural de l’espai.

Enfront de l’evident deteriorament mencionat, els propietaris de les finques afectades decidiren impulsar una iniciativa pionera i conjunta de Custòdia del Territori. D’aquesta manera, es pretén compatibilitzar la recuperació i conservació del patrimoni natural i cultural d’aquesta zona amb la gestió de l’entorn i l’activitat excursionista i educativa que hi té lloc.

Les finques de Can Costa, Son Moragues, Son Gual i Son Gual Petit (amb una extensió total de 300 ha) s’agruparen per formar l’associació Muntanya del Voltor amb la intenció de gestionar l’espai, recuperant els valors naturals i culturals i regulant l’ús públic que es fa d’aquesta zona.

Als inicis del projecte de Custòdia del Territori, la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània (FVSM) va ser l’entitat encarregada d’impulsar la gestió i implementar el model de maneig. Transcorreguts dos anys des de l’inici, ara és la mateixa associació Muntanya del Voltor la responsable de la gestió del projecte.

Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració, entre d’altres, de l’Ajuntament de Valldemossa i de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.

Carto_MuntanyadelVoltor

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.