Estudi i regulació de l’ús públic

Excursionisme

Les dades recollides fins ara mostren unes xifres d’aproximadament 50.000 visitants anuals, un 65% dels quals són estrangers. Aquesta quantitat de visitants és indicativa que l’excursionisme a la Serra ha sobrepassat els usos tradicionals i ha passat a formar part del turisme de masses. Donada la fragilitat de l’espai i la reduïda superfície d’aquest, un elevadíssim nombre de visitants com aquest no deixa de ser una amenaça per a la conservació dels valors naturals i culturals de l’espai.

Per tal de mitigar aquest impacte, les primeres actuacions s’han centrat en la recuperació dels camins, la informació als visitants i la senyalització. Per aconseguir un màxim consens i col·laboració amb els agents locals implicats, s’han signat convenis amb la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, l’Ajuntament de Valldemossa i l’escola pública CEIP Nicolau Calafat de Valldemossa. També s’ha aconseguit la implicació de les empreses de muntanya mitjançant la reserva prèvia de les seves visites guiades.

La regulació a les zones objecte de recuperació es fonamenta en l’establiment d’un nombre limitat de visites d’acord amb la capacitat de càrrega de l’espai. Així, l’accés a la Muntanya del Voltor es basa en un sistema de reserves prèvies subjecte a la disponibilitat.

La regulació del trànsit és una eina clau per lluitar contra la degradació ambiental, cultural i paisatgística que provoca un accés de persones massificat i incontrolat a un espai.

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.