Valors a preservar

La riquesa natural i cultural d’aquest indret justifica per si mateixa la posada en marxa d’aquest projecte de conservació. Allà on la nostra voluntat és la de preservar el patrimoni, a la vegada que intentem sensibilitzar els visitants en la necessitat de conèixer i respectar els valors de la Serra i participar activament de la seva conservació.

Massa sovint trobam per la muntanya uns valors naturals o culturals en un avançat estat de degradació. Sigui per abandonament de la gestió o per impactes no desitjats sobre el medi.

És hora de passar de les lamentacions a l’acció. Només així podrem invertir la tendència de constant pèrdua patrimonial. Treballem per tal que les accions impulsades per a la seva preservació tinguin un efecte exemplaritzant de manera que d’altres espais naturals de la Tramuntana optin igualment per la conservació activa dels seus valors naturals i culturals.

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.