Objectius

L’objectiu general del projecte “Muntanya del Voltor” és compatibilitzar la recuperació i conservació del patrimoni natural i cultural d’aquesta zona amb la gestió de l’entorn i l’activitat excursionista i educativa que hi té lloc. Per a la seva consecució, s’establiren diversos objectius específics:

• La recuperació de la biodiversitat. Aquesta línia d’acció es centra en una gestió forestal sostenible i exemplar que permeti revertir la degradació de l’estat ecològic de l’espai. Els treballs silvícoles a l’alzinar es realitzen amb l’objectiu d’impulsar definitivament el rejoveniment de la massa d’arbres que el componen i l’establiment d’un sotabosc divers i espès. També es fa feina per a la recuperació del sòl, la lluita contra plagues forestals i la biodiversitat en general.

recbiodref

• La recuperació del patrimoni cultural. A la zona hi ha nombrosos testimonis de les activitats tradicionals de calciners, carboners, pagesos, caçadors,…, que deixaren la seva emprenta en forma de forns, barraques, rotlles de sitja i pous. Bona part dels elements han estat ja restaurats i continuam fent feina per a una adequada conservació del patrimoni.

DSC_0031

• L’adequació de la xarxa de camins, pas essencial per a poder ordenar el pas de excursionistes per la zona, de manera que la visita pugui ser satisfactòria amb camins en condicions i sense perill de perdre’s o de sortir del camí i contribuir a la degradació de l’espai.

treballadors-2

• La implicació de la població de la comarca mitjançant un programa educatiu adreçat sobretot a la població escolar local, on es pugui participar d’un nou model de gestió equilibrat i exportable a altres espais naturals de la Serra. També comptam amb la realització de jornades de voluntariat on participa la població local i visitants d’altres poblacions.

voluntariat (8)

• L’ordenació de l’ús públic, amb l’objectiu de garantir un l’accés d’un volum de visitants en consonància amb la fragilitat de l’espai. D’aquesta manera, es pretén assegurar i afermar el concepte de “qualitat de l’experiència” i prioritzar els usos tradicionals i l’excursionisme local.

P1240401

• La promoció de la comunicació i la col·laboració actives entre propietaris, excursionistes, administracions, agents locals i empreses per tal de fer un front comú en pro de la recerca i aplicació d’un model de gestió integral que sigui ambiental, econòmica i socialment viable.

FOTO2

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.