Comunicació i educació ambiental

Amb l’objectiu de transmetre tota la informació relacionada amb el projecte, les seves accions i els seus valors naturals i culturals, s’han elaborat un seguit de materials divulgatius com ara llibrets i fulletons, així com aquesta web i una pàgina de Facebook. D’altra banda, la posada en marxa d’un programa d’educació ambiental, dirigit especialment a la població escolar local, té com a objectiu aconseguir la seva implicació mitjançant la formació en valors i sensibilització sobre de la història i la conservació de l’espai.

A més, des de l’inici es promou la comunicació i col·laboració entre tots els agents implicats en la gestió de la Tramuntana (administracions, propietaris, excursionistes…), ja que una de les fites del projecte és aconseguir la implementació d’un model de gestió sostenible per tota la Serra. Així, es fan esforços per comunicar i compartir les accions del projecte a diferents nivells per tal de promoure la generació d’iniciatives parescudes, amb ànim de que les èxits d’aquesta experiència es puguin replicar a tota la Serra.

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.